Luka Koper presegla zgodovinskih 20 milijonov ton

PRETOVOR PRESEGEL ZGODOVINSKIH 20 MILIJONOV TONPoslovni načrt Luke Koper 2016 in investicijo v novo večnamensko skladišče in dva nova priveza na pomolu 2 je potrdil na seji tudi nadzorni svet.

Sredi meseca so v Luki Koper presegli zgodovinsko količino enoletnega pretovora 20 milijonov ton, s tem pa tudi letošnji plan pretovora. Poslovno leto naj bi zaključili s pretovorom 20,5 milijona ton.

Predsednik uprave Luke Koper, Dragomir Matić je komentiral “letošnje leto je bilo izjemno na mnogih področjih. Najprej smo presegli zgodovinski mejnik 700.000 TEU na kontejnerskem terminalu, število vozil smo presegli pred kriznim letom 2008, celotni pretovor pa je največji v zgodovini pristanišča. V imenu uprave družbe bi se rad zahvalil vsem, ki so pripomogli k tem rezultatom, v prvi vrsti so to zaposleni, poslovni partnerji (doma in v tujini) ter vsem, ki nam zaupajo in nas podpirajo.”

Na seji, ki je bila 18. decembra se je nadzorni svet družbe seznanil z oceno poslovanja do konca leta 2015 in dal soglasje k poslovnemu načrtu za leto 2016. Načrt predvideva 4% povečanje ladijskega pretovora, ki naj bi se povzpel na 21,4 milijona ton. Pretovor naj bi se povečal skoraj pri vseh blagovnih skupinah, predvsem pa avtomobilov. Rast pretovora se bo nadaljevala tudi na kontejnerskem terminalu, ki bo deležen večine od načrtovanih 78,9 milijona evrov naložb v letu 2016. Morsko dno je že poglobljeno na 15 metrov, naročena so nova dvigala in stroji za delo z zabojniki. Začeli smo graditi tri nove tire in podaljševati dva obstoječa. Preostali del naložb, ki so načrtovane za 2016 predstavlja zaključek izgradnje treh rezervoarjev za tekoče tovore in začetek izvajanja novega projekta, ki mu je nadzorni svet prižgal zeleno luč. Zgradili bodo večnamensko skladišče na drugem pomolu za potrebe terminalov za generalne in za sipke tovore v izmeri 16.000 m2 ter nabavo skladiščne in prekladalne opreme. Projekt predvideva tudi nadgradnjo obstoječega priveza in izgradnjo novega priveza na južni strani pomola 2, ki bosta služila privezom ladij za potrebe več terminalov (sipki, generalni, les, avtomobili in tekoči tovori). Vrednost celotnega projekta, ki bo izveden postopno do leta 2022 znaša 42 milijonov evrov in je predviden v strateških načrtih družbe.

Vir : Luka Koper 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s