Trije luški projekti dobili EU sredstva

Na razpisu za sredstva iz mehanizma za povezovanje Evrope (CEF) si je Luka Koper zagotovila sredstva v skupni višini 6,5 milijona evrov. Na razpisu CEF je sodelovalo več kot 700 projektov, zaključil pa se je konec februarja. Med 276 izbranimi projekti so bili tudi trije, katere je Luka Koper prijavila v sodelovanju z drugimi partnerji. Končni seznam potrjenih projektov naj bi v Bruslju objavil naslednji petek.

Luka Koper sodeluje v projektih NAPA4CORE, GAINN4MOS in Fresh Fruit Corridors, EU pa jih bo podprla z različnim deležem sofinanciranja.

Projekt NAPA4CORE smo v vlogi prijavitelja pripravili v sodelovanju s Pristaniškima upravama Benetke in Trst z namenom povečanja zmogljivosti pristanišč severnega Jadrana. V okviru projekta bodo v Kopru zagotovili dodatne kapacitete na kontejnerskem terminalu : dodatna privezna mesta, železniški tiri, povezava terminala z novim kamionskim vhodom. Vrednost naložb je ocenjena na 30 milijonov evrov, od tega bodo iz evropskih sredstev pridobili 6 milijonov (20% sofinanciranje).

Fundacion Valenciaport, ki vodi Projekt GAINN4MOS, vključuje številne partnerje z območja Sredozemlja in je usmerjen k implementaciji Direktive EU o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva. Med slovenskimi partnerji sodeluje tudi podjetje Istrabenz Plini, s katerim bomo preučili možnost dobave utekočinjenega zemeljskega plina za potrebe pristaniških uporabnikov. Podjetje Istrabenz Plini med drugim tudi načrtuje, vzpostavitev pilotnega projekta postavitve polnilnice na utekočinjen zemeljski plin za tovorna vozila na Serminu. Luka Koper bo namenila približno 300 tisoč evrov, kar bo EU polovično sofinancirala.

Izboljšanje logističnih verig hitro pokvarljivega blaga v osrednjo Evropo s pomočjo inovativnih železniških rešitev preko 3 sredozemskih pristanišč: Koper, Benetke, Marseille je cilj projekta Fresh Fruit Corridors. Ta projekt vodi Luka Koper, v njem pa sodelujeta tudi dve slovenski logistični podjetji. Poleg držav EU ((Italija, Francija, Ciper) so v projekt vključene tudi tretje države (Izrael, Egipt) zato je ta projekt strateškega pomena. Luka Koper bo izvedla aktivnosti v obsegu približno 730 tisoč €, stopnja sofinanciranja pa je 50 odstotna.

Vir informacij : Luka Koper

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s